Помоћ у учењу

Рачунарска графика и мултимедија вежбања (Corel) oсновно o Photoshopu ретуширање у Photoshopu Photoshop- замена лица Програмирање 3-разред  Показивачи задаци  Матрице задаци Програмирање 4-разред Класе решења Класе текстови задатака Увод у ООП – питања Конструктори текст задатака Конструктори решења Рачунари 3-разред основне компоненте и одржавање рачунара електронски тест– основно познавање хардвера рачунара