Техничка школа Београд - Железник

Слободна места у трћрм уписном кругу, 2014. године

јул 7th, 2014 | Posted by admin in актуелности | школа - (Коментари су искључени)

Након другог уписног круга у Техничкој школи у Железнику остала су слободна места за следећа занимања:

Машински техничар за компјутерско конструисање ( 16 )
Техничар за компјутерско управљање ( 16 )
Машински техничар за репаратуру-оглед ( 23 )
Електротехничар рачунара ( 18 )

Упис ученика у 1. разред

јул 4th, 2014 | Posted by admin in актуелности | школа - (Коментари су искључени)

Термини уписа: 07.08. и 10. јул 2014. године од 8 до 15 часова

За упис у први разред школске 2014/2015. г могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, укључујући и обављен завршни испит, а који нису старији од 17 година тј рођени су после 31. августа 1997. године.

Кандидати кој су старији од 17 година могу да се упишу искључиво у својству ванредног ученика.

Неопходна документа за упис:

Ученици који се уписују у 1.  разред подносе следећа документа:     

Пријаву за упис ученика у средњу школу, добиће у школи,     

Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеној основној школи, те сведочанства: 6.,7. и 8. разреда.

Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци),      

Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.     

Како да стигнете до нас, погледајте на мапи испод:

ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ:

јун 26th, 2014 | Posted by admin in разно - (Коментари су искључени)

Планом уписа за школску 2014/2015. годину наша школа је добила шест одељења за упис у први разред и то:

Машински техничар за компјутерско конструисање / 30 ученика / ,

Техничар за компјутерско управљање / 30 ученика / ,

Машински техничар за репаратуру – оглед / 24 ученика / ,

Електротехничар рачунара / 60 ученика / ,

ВИДИМО СЕ НА УПИСУ 7. ЈУЛА  2014

A У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ:

јун 24th, 2014 | Posted by admin in актуелности | школа - (Коментари су искључени)


РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ,РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ


Р.бр.

Предмет

Датум испита и време

1.

 Српски језик и књижевност

 

Уторак , 24.06.2014.

Писмени у 11:00

2.

Енглески језик

уторак , 24.06.2014.

Писмени у 09:00

3.

Математика

Среда ,25.06.2014.

 Писмени у 11:00

4.

Физика; Техничка физика

Механика

Отпорност материјала

Четвртак , 26.06.2014.

У 09:00

5.

Биологија

Екологија и заштита животне сред.

Географија

 

Понедељак , 30.06.2014.

У 09:00

6.

 

Историја

Петак , 27.06.2014.

У 09:00

7.

Хемија и машински материјали

Хемија

Петак , 27.06.2014.

У 10:00

8.

Филозофија

Социологија

Устав и права грађана

Грађанско васпитање

Верска настава

Понедељак , 30.06.2014.

У 10:00

9.

Eлектроника за електромеханичаре

Мерења у електроници

Електроника 1

Среда , 25.06.2014.

У 13:00

10.

Физичко васпитање

Понедељак , 30.06.2014.

У 10:00

11.

 

Техничко цртање

Машински материјали

Моделирање маш.елем. и констр.

(разредни и поправни испит за IV1)

Технологија обраде

Технолошки поступци са контролом

Технологија одржавања машина

Машине алатке

Петак ,27.06.2014.

У 09:00

 

12.

Хидраулика и пнеуматика

Термодинамика

Аутоматизација и роботика

Аутом.производње и флекс.произ.сист.

Петак , 27.06.2014.

У 09:00

13.

Електротермички уређаји 2

Расхладни урећаји

Четвртак , 26.06.2014.

У 09:00

14.

Моделирање маш.елемената и конст.

Конструисање

Компјутерска графика

Понедељак , 30.06.2014.

У 10:30

15.

Основе електротехнике 1

 Основе електротехнике и електронике

( за машинце)

Рачунарске мреже и комуникације

Примена рачунара у електротехници


Петак , 27.06.2014.

У 09:00

 

16.

Електротехнички материјали

Електрична мерења

Електричне инсталације

Електрична опрема

Електричне машине

Електрична мерења

Практична настава за електромеханичаре
(први разред)

Среда , 25.06.2014.

 У 13:00

17.

Дигитална електроника

Електроника 2

 Основе аутоматског управљања

Четвртак , 26.06.2014.

У 09:00

18.

Програмирање за КУМА

Пројектовање тех. Система

Четвртак , 26.06.2014.

У 10:00

19.

Програмирање 1, 2, 3

Рачунари и програмирање

(МТКК трећи разред )

 Рачунари

Основе електротехнике 2

Четвртак , 26.06.2014.

У 10:30

20.

Рачунари и програмирање

(МТКК први разред )

Рачунарство и информатика

Рачунарска графика и мултимедија

Практична настава 1 и 2

( електротехничари)

Понедељак , 30.06.2014.

У10:00

21.

Практична настава

( ручна обрада )

Технологија образовног профила

Четвртак ,26.06.2014.

У 11:00

22.

Практична настава

( машинска обрада)

Технологија образовног профила

Четвртак ,26.06.2014.

У 11:00

23.

Практична настава

( електромеханичари )

Четвртак ,26.06.2014.

У 11:00

24.

Ликовна култура

Музичка уметност

Среда , 25.06.2014.

У 08:30

25.

Заваривање и сродни поступци

Технологија механичких спојева

Технологија обраде за КУМА

Понедељак , 30.06.2014.

У 09:00

26.

Организација рада

Економика и организација пред.

Организација производње

 

Петак , 27.06.2014.

У 10:00

27.

Електротермички уређаји1

Електроенергетика

Четвртак , 26.06.2014.

У 11:00

28.

 

Машински елементи

Понедељак , 30.06.2014.

У 09:30

 

Београд-Железник , 17.06.2014.

Директор дипл.соц. Зоран Михајловић


Напомена: ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТ УЧЕНИЦИ ПОЛАЖУ ПРЕД КОМИСИЈОМ У КОЈОЈ ЈЕ ЊИХОВ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Нови број нашег часописа у овој 2013/14. години

јун 18th, 2014 | Posted by admin in разно - (Коментари су искључени)

УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА НАШЕ ШКОЛЕ

јун 4th, 2014 | Posted by admin in актуелности | школа - (Коментари су искључени)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6.6.2014. У 14:00

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.6.2014.

IV1 ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА У 8:20

IV4 ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА У 10:00

IV2 ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ У 8:20
IV2 И IV6 МАТЕМАТИКА У 11:15

IV3 ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ У 13:00

IV5 РАЧУНАРИ У 12:00

ПРОГРАМИРАЊЕ У 8:20

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ У 8:20

IV6 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ У 12:00

ОДБРАНА ЗАВРШНОГ И МАТУРСКОГ РАДА

III7 11.6.2014. У 9:00

IV1 10.6.2014. У 11:00

IV2 10.6.2014. У 9:00

IV3 11.6.2014. У 9:00

IV4 11.6.2014. У 10:00

IV5 РАЧУНАРИ 11.6.2014. У 8:20

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА 10.6.2014. У 8:20

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 11.6.2014. У 8:20

ПРОГРАМИРАЊЕ 10.6.2014. У 10:00

IV6 РАЧУНАРИ 11.6.2014. У 12:00

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА 10.6.2014. У 8:20

     РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 11.6.2014. У 8:20
Директор школе

ДРАГО НАМ ЈЕ ДА СМО ОД ПОМОЋИ

мај 23rd, 2014 | Posted by admin in актуелности | школа - (Коментари су искључени)


Измештена седишта средњих школа са територије општине Обреновац

слика1Према подацима школских управа, данас, у четвртак 22. маја 2014. године, ради 94 одсто школа, док се настава не изводи у 81 основној и 37 средњих школа, углавном на подручјима школских управа Београд, Ваљево, Јагодина и Пожаревац, као и у Шиду и Сремској Митровици.  

У циљу што брже нормализације стања у образовно-васпитним установама Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је план о измештању седишта школа које се налазе на угроженом подручју .

Седиште Техничке школе из Обреновца сада се налази у Техничкој школи у Железнику, Југословенска 4 (телефон 011/ 6572 -175)

           Гимназија из Обреновца је измештена у Школу за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, општина Савски венац, улицаМилоша Поцерца 2 ( телефон 011/ 3620 -743);

Седиште Пољопривредно-хемијске школе из Обреновца је у Школи за основно и средње образовање са Домом „Свети Сава“ у Умци, Милије Станојловића 30 (телефон: 011/8026-856). У тој школи остаће сви образовни профили из области пољопривреде и прераде хране, док ће образовни профили из подручја рада, хемија, графичарство и неметали, бити смештени у Хемијско-прехрамбено технолошкој школи на Бановом брду, Љешка 82 (телефон 011/ 3559- 664).

Министарство позива запослене из наведених средњих школа из Обреновца да се у петак 23. маја 2014. године јаве и дођу у наведена измештена седишта школа како би се укључили у активности неопходне за завршетак наставне године.

Министарство је обезбедило и исплату зарада за све запослене у образовно- васпитним установама на територији општине Обреновац.

            Средње школе на територији општине Обреновац претрпеле су знатна оштећења на објектима, уништени су опрема, наставна средстава и учила. Документација школа је потпуности сачувана и измештена захваљујући присебношћу директора и запослених у школама.

Прецизне податке о причињеној штети утврдиће надлежни државни органи.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја се захваљује припадницима Жандармерије и Кризном штабу, који су током јучерашњег дана са представницима Министарства и директорима школа изнели документацију и поједина наставна средства из угрожених објеката.

Идемо даље, сутра почиње настава !

мај 18th, 2014 | Posted by admin in актуелности - (Коментари су искључени)


Обавештавају се ученици и професори наше школе да сутра 19.5.2014. почиње настава у 8.20h. Часови ће трајати по 30 минута.

„Ивица и Марица“ из наше перспективе

март 21st, 2014 | Posted by admin in разно - (Коментари су искључени)

У сусрет даљем школовању

март 11th, 2014 | Posted by admin in разно - (Коментари су искључени)
презентација једне високошколске установе

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

11.3.2014.

У  Техничкој школи је одржан Први сајам образовања „Каријерни путоказ“ за старије матуранте. Позиву да учествују у манифестацији одазвали сус се следећи факултети и високе школе:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ/Државни факултети

 • Математички факултет
 • Фармацеутски факултет
 • Пољопривредни факултет
 • Машински факултет
 • Технолошко маталурушки факултет
 • Географски факултет

Државне високе школе струковних студија

 • Висока школа  електротехнике и рачунарства струковних студија
 • Висока техничка школа
 • Висока железничка школа струковних студија
 • Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент

Приватни факултети

 • Факултет за инжењерски менаџмент

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ

 • Факултет за информатику и рачунарство
 • Технички факултет
 • Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент
 • Пословни факултет

ЕВРОПСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Факултет за инжењерски интернационални менаџмент
 • Факултет за европски биѕнис

Приватне  високе школе струковних студија

 • Висока школа за пројектни менаџмент Београд
 • Висока струковна школа за предузетништво ( одржано предавање на тему ПРЕДУЗЕТНИШТВА за матуранте )
 • Висока школа за информационе технологије, рачунарски дизајн и савремено пословање

Осима фкултета и високих школа позиву се одазвала и Национална служба за запошљавање

Осетљивост за потребе младих, односно  учешће у професионалном информисању младих узеле су и нама суседне школе:

 • Петнаеста београдска гимназија ( организовано уз пратњу педагога школе )
 • Хемијско прехрамбено технолошка школа ( самостално )
 • Тринаеста београдска гимназија ( самостално )

Манифестацију су испратили и наши стални и значајни сарадници, мр Гордана Митровић-светник координатор за машинство и обраду нетала у сектору за програме и уџбенике при Заводу за унапређивање образовања и васпитања и председник општине Чукарица  Зоран Гајић.

Овом приликом се захваљујемо не само учесницима већ и дежурним ученицима који су се показали као прави домаћини, односно амбасадори своје школе.

Посебно се захваљујемо Витомиру Вишњићу, дипл. Архитекти за идејно решење још једног у низу плаката наших манифестација.

                                                                                          Михаиловић Ивана, координатор пројекта